Arabic Translators International _

Arabic Translators International _ (http://www.atinternational.org/forums/index.php)
-   General Translated Texts (http://www.atinternational.org/forums/forumdisplay.php?f=94)
-   -   (http://www.atinternational.org/forums/showthread.php?t=2748)

nizameddin 10-07-2007 01:05 PM


 

Arapa Atasözlerinin Trkeye evirisi

1 .
Pek yaş olma sıkılırsın, pek de kuru olma kırılırsın.
Ne yavuz ol asıl ne yaş ol basıl).
2 .
İnsanlar yedisinde ne ise yetmişinde o dur.
3 .
Kim ilgilendirmediği işe karışırsa, razı olmadığı şeylerle karşılaşır.
4 .
Çalma kapım, alınır kapın.
5 .
Takva sahibi olmayan kişi başkasına takvalık emreder.
Kendine kilim dokunamaz başkasına halı dokumaya kalkar).
6 .
Doğru söylemek, bana arkadaş bırakmadı.
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovalar).
7 .
Yalancıda olsan söylediğini hatırla.
8 .
Kusursuz dost arayan dostsuz kalır.
9 .
Kutra gvenen haksızlık eder.
10 .
Zamanı ayıplarız hlbuki ayıp bizdedir.
11 .
Kişiler bilmedikleri şeyin dşmanıdırlar.
12 / .
Kp iindekini sızdırır. / - Ne ekersen onu biersin.
13 .
Kişi arkadaşın dinindendir. (Adam ahbabından bellidir).
14 .
Yayı okuya ver. (İşi ehline ver).
15 .
İki hırsız dökşnce alıntı bulunur.
16 .
Yahudi fakirleşince eski hesaplarına bakar.
17 .
Bugnn yumurtası yarının tavuğundan iyidir.
18 .
Çaresiz olanın aresi sabırdır.
19 .
Eğer rzgr isen fırtına ile karşılaşırsın.
20 / .
İtidalde selamet, acelede nedamet vardır
İhtiyatlı davranan umduğuna ulaşır.
21 ( ).
Bugnn işini yarına bırakma.
22 .
Kuş kuşla avlanır.
23 .
Evden önce komşuyu sor. (Ev alma komşu al).
24 ().
Beş Parmağın beşi bir değildir.
25 () .
Ak aka kara gn iindir.
26
Kaza gelince feza daralır.
27 .
Mezarı bedava bulursan hemen gir.
28 .
Yoldan önce arkadaşı sor.
29 .
İlimin belası unutmaktır.
30 .
Beklemek ateşten beterdir.
31 .
İnsan ihsanın esiridir.
32 .
Sopa sopacıktan meydana gelir (Hi bir şeyi kmseme).
33 .
Anlatımda byleyicilik vardır.
34 .
Bazı af zaaftır.
35 .
Çok isteyen mahrum kalır.
36 .
Gzel ahlak rızk hazineleridir.
37 .
Sözn hayırlısı kısa ve anlaşılır olanıdır.
38 .
Nice söz vardır ki, yiğite saldırıdan etkilidir.
39 .
Sabır kurtuluşun anahtarıdır.
40 .
Akıllının zannı cahilin bilgisinden hayrıdır.
41 .
Kanaat tkenmez bir hazinedir.
42 .
Her başın bir ağrısı vardır.
43 .
Sen gzel ol mevcudatı gzel görrsn.
44 .
Orta ol, kenardan yr.
45 .
Kendi ekmeğini başkasının sofrasında yeme.
46 .
Bilmediğin bir şeyin ardından koşma.
47 .
Görnşe aldanma.
48 .
Köpeklerin havlaması bulutlara zarar vermez.
49 .
Son pişmanlık fayda vermez.
50 / .
Tecrbeliden sor hkimden sorma / Tecrbenin söz daha doğrudur).
51 .
Ahmaklık dışında her derdin bir devası vardır.
52 .
Kutra gvenen haksızlık eder.
53 .
Başkasına kuyu kazan iine dşer.
54 .
İnsanlar bilmedikleri şeyin dşmanıdırlar.
55 .
Kaka yardım etmek şereftir.
56
Bazı sözler kılıtan daha keskindir.
57 .
Helal kazan ile yağlı pilav yenmez.
Bol nimetin olduğu yerde, ancak haksız kazancın olduğu görnr.

58 .
İlgin olmayan bir şeye glmek terbiyenin az olması demek.
59 ().
Her yasak izlenir (Arzulanır).
60 .
Hay etmek imandandır.
61 .
Her şey karıştı.
62 .
İnsanlara şkr etmeyen Allah'a da şkr etmez.
63 .
Mminin sevinci yznde, znts kalbindedir.
64 .
Kurttan daha a.

65 ɡ ɡ .
Her limin bir hatası, her atın yzst dşmesi ve her keskin kişinin de uzak olması vardır. (O kadar kusur Kadı kızında da bulunur)
66 .
Her sır iki kişiyi aşarsa yayılır.
67 .
Her Köpek kapısında havlar ve her horoz öplğnde öter.
68 .
İnsanın dşncesi ile Allah'ın takdiri ile olur.

Arapa Okutmanı Nizameddin İbrahimoğlu - Hitit Üniversitesi.


GMT. 05:01 AM.

Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.